• Mebiolyt, biologiskt jordaktivator
    • Mebiolyt, biologiskt jordaktivator
    • Mebiolyt, biologiskt jordaktivator

    • 525kr
    • Näringsämnen till växter baserade på mineraler och mikronäringsämnen för att förbättra markens naturliga aktiviteter HUR FUNGERAR MEBIOLYT I JORDEN? Mebiolyt understödjer den naturliga aktivite­ten i de mikroorganismer, som finns i jorden. Biologisk aktiva spårämnen stödjer tillväxten av de gynnsamma bakterierna. Aktiviteten av kväveproducerande mikroorganismer stimuleras. Jordens struktur förbättras, så växtens rötter bättre kan ta upp näringsämnen. Resultatet är ökad hälsa…
    • Lägg i varukorg